Không hiểu lý do vì sao t dăng bài cảnh…

Không hiểu lý do vì sao t dăng bài cảnh báo lừa đảo về trường hợp 2 người nay la trường hợp lừa đao
Khi t đăng bài lên đã nhận rất nhiều phản hồi của những nạn nhân bị những người này lừa
Vậy tại sao ,cảnh báo cho cộng đồng biết để tránh ,là việc đúng hay sai,tại sao addmin lại xoá bài của t ,và chặn fb của t truy cập vào trang là sao vậy
Hay addmin cũng bao che cho bạn bè người thân ah
T đã phải lập lại biết bn fb này rồi mà vẫn bị chặn và xoá bài