mấy bạn có thể cho mình biết chổ nào “chứng…

mấy bạn có thể cho mình biết chổ nào “chứng minh thu nhập của ba mẹ” hộ không? giá trung bình khoản bao nhiêu là hợp lý ạ?