Mình đang tính học thêm tiếng spannish mà học ở…

Mình đang tính học thêm tiếng spannish mà học ở trung tâm không có thời gian. Đang tìm bạn nào day gia sư ở sài gòn. Ai day được in box mình nhé. Mình chỉ học writing với speaking