Mình/Em đang cần tìm gấp 1 flat với 3 hoặc…

Mình/Em đang cần tìm gấp 1 flat với 3 hoặc 4 phòng ở Pamplona center trong khoảng thời gian 24/4-31/5. Ai có thông tin gì chí sẻ giúp mình với ạ. Cảm ơn

Đặt câu hỏi cho tác giả