Mng ơi cho e hỏi cái này với ạ? khi…

Mng ơi cho e hỏi cái này với ạ? khi mình cancel đơn order của Zara thì thường bao nhiều ngày họ sẽ back tiền lại cho mình vậy ạ? E cảm ơn mng ?

8 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả