mọi người cho hỏi là đã có ai mua vé…

Đặt câu hỏi cho tác giả