Mọi người cho mình hỏi có ai sắp qua Bcn…

Mọi người cho mình hỏi có ai sắp qua Bcn cho mình gửi chút đồ với ạ. Mucha gracias 😊😊😊

1 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả