Mọi người cho mình hỏi, hiện tại con mình lớp…

Mọi người cho mình hỏi, hiện tại con mình lớp 9 lên lớp 10, có thể du học Tây Ban Nha không? Điều kiện để đi là gì vậy ?

Đặt câu hỏi cho tác giả