Mọi người có ai học ở trường Speakeasy ở barca…

Mọi người có ai học ở trường Speakeasy ở barca không ạ?!
Cho em xin tý review được không ạ?!

3 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả