mọi người làm ơn cho em hỏi bây giờ làm…

mọi người làm ơn cho em hỏi bây giờ làm hồ sơ thì có kịp đi kì tháng9 này không ạ?
thanks cả nhà!

6 câu hỏi từ bạn đọc

  1. Bình thường như trước đây thì kịp nhưng hiện giờ khó khăn hơn và Đsq cho phép số lượng hồ sơ nộp rất giới hạn nên muốn chắc chắn em nên đi kì 10 nhé.

Đặt câu hỏi cho tác giả