mọi người ơi cho em hỏi trường zaragoza có ổn…

mọi người ơi cho em hỏi trường zaragoza có ổn không mn, em đang định apply trường đó.

4 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả