Mọi người ơi, cho mình hỏi chút, để chuẩn bị…

Mọi người ơi, cho mình hỏi chút, để chuẩn bị hồ sơ về vấn đề lý lịch tư pháp thì mình làm số 1 hay số 2 ạ? Ai biết chính xác chỉ mình với. Mình cám ơn ạ!:))

12 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả