Năm sau mình sẽ làm thủ tục du học TBN…

Năm sau mình sẽ làm thủ tục du học TBN nhưng mình có điểm trên ĐH hơi xấu, và mình bắt đầu dừng việc học ở ĐH vào tháng này, Tài chính ổn, mình sợ rớt quá! có bạn nào có trường hợp giống mình k?

9 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả