Nhóm mk có ai ở Madrid 1 thời gian khá…

Nhóm mk có ai ở Madrid 1 thời gian khá khá r khoảng 1 2 năm hoặc lâu hơn k ạ? Cmt để e trao đổi 1 số vấn đề nha.

Đặt câu hỏi cho tác giả