:) Sau 12 buổi học các bạn có được: #vốn…

🙂 Sau 12 buổi học các bạn có được:

#vốn từ vựng 200-600 từ vựng
#tự tin nói tiếng Tây Ban Nha
#môi trường thực hành tiếng chuẩn

CHÚNG TÔI CAM KẾT:

#quy mô lớp chỉ #06học viên
#giáo viên giỏi chuyên môn, kinh nghiệm và nhiệt tình
#giáo trình chuẩn châu Âu
#học lại miễn phíe
#cam kết đầu ra nghe – nói – đọc -viết căn bản tốt.

Hãy cùng giao lưu lớp Tiếng Tây Ban Nha A1 của chúng tôi nhé.
Chào đón các bạn đến với Ngôi nhà MLP Center.
We are one and Key to success !!! 🙂

4 câu hỏi từ bạn đọc

Đặt câu hỏi cho tác giả