SUY GIẢM CHỨC NĂNG – Y.Ế.U S.I.N.H L.Ý – B.Ệ.N.H…

SUY GIẢM CHỨC NĂNG – Y.Ế.U S.I.N.H L.Ý – B.Ệ.N.H X.U.Ấ.T S.Ớ.M –> NGUY CƠ TAN VỠ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH

?Dấu hiệu nam giới mắc phải:
➡Thời gian q.u.a.n h.ệ ngắn: dưới 4 phút, chưa vào đã x.u.ấ.t ( B.ệ.n.h x.u.ấ.t s.ớ.m).
➡Kích thước c.ậ.u n.h.ỏ không đạt chuẩn.
➡Giảm khả năng h.a.m m.u.ố.n.
➡C.ậ.u n.h.ỏ không có khả năng c.ư.ơ.n.g cứng.

?Tác hại của bệnh gây ra:
➡Mất tự tin ở nam giới.
➡Gây ra chứng bệnh L.I.Ệ.T D.Ư.Ơ.N.G, R.Ố.I L.O.Ạ.N C.Ư.Ơ.N.G D.Ư.Ơ.N.G.
➡Gây V.Ô S.I.N.H.
➡Nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình: cuộc sống vợ chồng tồi tệ, bạn t.ì.n.h chán chường.

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI KHÔI PHỤC BẢN LĨNH ĐÀN ÔNG VÀ GIÚP BẠN GIỮ VỮNG

Đặt câu hỏi cho tác giả