Thông báo : ngoài Sở Ngoại kiều Tỉnh Mazovia (gọi…

Thông báo : ngoài Sở Ngoại kiều Tỉnh Mazovia (gọi tắt là Phòng visa) ở ul. Marszałkowska 3/5 thì còn có thể nộp hồ sơ xin thẻ cư trú ở đâu?
Xin mời các bạn đến Trung tâm Đa Văn hóa trên phố ul. Jagiellońska 54 (lối vào từ pl. Hallera)
– và nhất là những người đã có quyết định thẻ chỉ có được thời gian 3-4 tuần ( trong thời gian đấy sẽ được gọi 2 lần để lấy thẻ cư trú ) nếu trong thời gian đấy không lấy sẽ bị huỷ thẻ cư trú , là điều đáng chú tâm nhất hiện nay , và lưu ý đăng kí hộ khẩu rõ ràng hiện nay bị kiểm tra rất nhiều ,

Đặt câu hỏi cho tác giả