tối mai mình ( Nam) có mặt ở Barcelona chơi…

tối mai mình ( Nam) có mặt ở Barcelona chơi một đêm. Có bạn nào rảnh đưa mình thăm quan một chút đc hem? Ăn uống vui chơi mình chịu trách nhiệm. Gracies

Đặt câu hỏi cho tác giả