Các bài viết trong danh mục

Chương trình Thạc sĩ kinh doanh, quản lý tại Tây Ban Nha 2022

Tây Ban Nha sở hữu những trường đào tạo nhóm ngành Kinh doanh, Quản lý hàng đầu thế giới. Cùng với chất lượng giáo...

Cử nhân tài chính và kế toán tại đại học Carlos III de Madrid

Cử nhân tài chính và kế toán tại đại học Carlos III de Madrid

Chương trình tài chính kế toán tại đại học Carlos III de Madrid nhằm đào tạo cho sinh viên kiế...

Cử nhân quản trị kinh doanh tại đại học European Business School

Cử nhân quản trị kinh doanh tại đại học European Business School

Chương trình cử nhân quản trị kinh doanh tại đại học European business school tích hợp đầy đ...

Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Đại học UCAM – Tây Ban Nha

Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Đại học UCAM – Tây Ban Nha

Mục tiêu của chương trình thạc sỹ quản trị kinh doanh là để cung cấp kỹ năng lãnh đạo tro...