Các bài viết trong danh mục

Cử nhân quản trị kinh doanh tại trường ESEI International Business School

Cử nhân quản trị kinh doanh tại trường ESEI International Business School

Khó...

Cử nhân tài chính và kế toán tại đại học Carlos III de Madrid

Cử nhân tài chính và kế toán tại đại học Carlos III de Madrid

Chương trình tài chính kế toán tại đại học Carlos III de Madrid nhằm đào tạo cho sinh viên kiế...

Cử nhân quản trị kinh doanh tại đại học European Business School

Cử nhân quản trị kinh doanh tại đại học European Business School

Chương trình cử nhân quản trị kinh doanh tại đại học European business school tích hợp đầy đ...

Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Đại học UCAM – Tây Ban Nha

Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Đại học UCAM – Tây Ban Nha

Mục tiêu của chương trình thạc sỹ quản trị kinh doanh là để cung cấp kỹ năng lãnh đạo tro...

Cử nhân quản trị kinh doanh tại Đại học UCAM – Tây Ban Nha

Cử nhân quản trị kinh doanh tại Đại học UCAM – Tây Ban Nha

Chương trình cử nhân quản trị kinh doanh của trường đại học UCAM hướng tới các sinh viên qu...