HỌC BỔNG

Năm 2016, đánh dấu một năm đầy sôi động khi cộng đồng Việt Nam tại Tây Ban Nha ngày một lớn mạnh.

Du học Tây Ban Nha 2016 – Cơ hội dành cho các bạn học sinh viên/ sinh viên Việt Nam trải nghiệm nền giáo dục tiêu chuẩn Châu Âu với nhiều suất học bổng hấp dẫn cùng chi phí sinh hoạt hợp lý cho kỳ nhập học tháng 09.

Dưới đây là tổng hợp các suất học bổng du học Tây Ban Nha kì khai giảng tháng 09/2016:

STT Tên trường Địa chỉ Ngành học Học phí Học bổng
1 CESINE university Satander Thạc sĩ kinh doanh quốc tế

Thạc sĩ marketing/truyền thông

5.990 euro Trên 20%
2 UCAM Murcia Thạc sĩ du lịch

MBA

Cử nhân du lịch/Cử nhân kinh doanh

3.850 euro

7.900 euro

6.300 euro

10 – 100%
3 ESEI Barcelona Thạc sĩ marketing/truyền thông

Thạc sĩ kinh doanh quốc tế/thạc sĩ quản trị khách sạn du lịch

6.200 euro

6.600 euro

Trên 30%
4 BEBS- Barcelona Executive business school Barcelona Thạc sĩ kinh doanh/thương mại quốc tế, toàn cầu hóa

Thạc sĩ quản lý chuỗi cung ứng

5.300 euro

4.800 euro

10 – 100%
5 EAE business school Barcelna/Madrid Thạc sĩ marketing – sales

Thạc sĩ kinh doanh quốc tế

Thạc sĩ quản lý chuỗi cung ứng

Thạc sĩ quản lý dự án

12.900 euro

25.900 euro

15.300 euro

12.900 euro

Trên 25%