Các bài viết trong danh mục

khoa học máy tính

Cử nhân khoa học máy tính tại Đại học UCAM

Chương trình cử nhân ngành khoa học máy tính cung cấp các kiến thức cơ bản về công nghệ và khoa học cần thiết để c...

cử nhân dịch vụ công nghệ thông tin

Cử nhân dịch vụ công nghệ thông tin tại Đại học Autonomous University of Barcelona (UAB)

Sinh viên chuyên ngành dịch vụ công nghệ thông tin tại trường đại học Autonomous university of Ba...

kỹ sư điện tử viễn thông

Cử nhân kỹ sư điện tử viễn thông tại đại học Autonomous university of Barcelona (UAB)

Chương trình cử nhân kỹ sư điện tử viễn thông trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng kh...

kỹ sư hệ thống viễn thông

Cử nhân kỹ sư hệ thống truyền thông tại đại học Carlos III Madrid

Viễn thông đã trải qua một sự tăng trưởng to lớn trong thập kỷ qua, và dự kiến rằng lĩnh ...

kỹ sư hệ thống viễn thông

Cử nhân quản lý hệ thống thông tin tại IE University

Nếu bạn là người đam mê công nghệ, chương trình cử nhân quản lý thông tin hệ thống thông t...

Cử nhân kỹ sư máy tính tại Đại học Autonomous Barcelona

Đại học Autonomous Barcelona (UAB) là một trường đại học công lập của Tây Ban Nha, được th...