Các bài viết trong danh mục

Quản trị khách sạn

Cử nhân quản trị du lịch và khách sạn tại Trường Du lịch và Quản lý Khách sạn Sant Ignasi

Chương trình

Cử nhân quản trị du lịch và giải trí tại trường đại học European Business School

Cử nhân quản trị du lịch và giải trí tại trường đại học European Business School

Du lịch là ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất trong thế giới kinh doanh. Chương trình cử nh...

Cử nhân du lịch tại trường kinh doanh ESERP – Tây Ban Nha

Cử nhân du lịch tại trường kinh doanh ESERP – Tây Ban Nha

Chương trình cử nhân du lịch tại trường ESERP là sự kết hợp cân bằng giữa lý thuyết và ki...

Thạc sỹ cải tiến và marketing du lịch của đại học UCAM

Thạc sỹ cải tiến và marketing du lịch của đại học UCAM

Ngành du lịch chiếm 1/3 tổng thương mại trên toàn thế giới. Hơn nữa du lịch cũng là ngành đ...