Các bài viết trong danh mục

Chương trình du lịch khách sạn tại Đại học UCAM

Chương trình du lịch khách sạn tại Đại học UCAM

Nói đến Tây Ban Nha, người ta không chỉ nhắc đến điệu nhảy flamenco bốc lửa trong những b...

Chương trình cao đẳng du lịch khách sạn tại Tây Ban Nha

Chương trình cao đẳng du lịch khách sạn tại Tây Ban Nha

Bạn đang muốn theo học một ngành nghề mang tính chất toàn cầu, bạn muốn chọn một đất nư...

Học và thực tập hưởng lương ngành du lịch khách sạn tại HTL

Học và thực tập hưởng lương ngành du lịch khách sạn tại HTL

Tây Ban Nha không chỉ là những đất nước có nền kinh tế phát triển, ngành dị...

Du học Tây Ban Nha – Ngành du lịch – khách sạn

Du học Tây Ban Nha – Ngành du lịch – khách sạn

Trở thành nhà quản trị Du lịch – Khách sạn trong tương lai là ước mơ và dự định của khá...