Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại ESEI International Business School

Chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh cung cấp cho sinh viên kiến thức toàn diện về kinh tế.

Chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại ESEI

Nó là sự kết nối tổng hợp của những khái niệm nòng cốt trong Quản trị kinh doanh như Marketing, hoạt động quản lý và chiến lược, với những môn học tiên tiến như quản trị doanh nghiệp, sáng tạo và xúc tiến để nắm được bức tranh toàn cảnh về kinh tế, làm nền móng vững chắc cho thành công trong quản trị chiến lược và khả năng lãnh đạo trong tương lai.

Khai giảng: tháng 3, tháng 10

Học phí: 6900 euro/năm

Phí ghi danh: 150 euro

Yêu cầu đầu vào:

  • Tốt nghiệp đại học hoặc có 3 năm kinh nghiệm chuyên ngành liên quan
  • Chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc TOEFL 85
  • Vượt qua vòng phỏng vấn với đại diện trường

Chương trình học

Kỳ mùa thu

–          Mô hình kinh doanh

–          Kỹ năng chuyên ngành

–          Quản trị kinh doanh

–          Lý thuyết kinh tế vĩ mô

–          Chiến lược 1: chiến lược cạnh tranh

–          Chiến lược 2: Thực hành

–          Thị trường tài chính

–          Quản lý

–          Quản lý chiến dịch

–          Hệ thống quản lý thông tin

–          Quản lý công chúng và mạng xã hội

–          Đàm phán

–          Kỹ thuật kinh doanh chào hàng

Kỷ mùa xuân

–          Mô hình kinh doanh

–          Kỹ năng chuyên ngành

–          Dịch vụ công nghiệp thuê ngoài

–          Thương mại và logistics quốc tế

–          Quản lý sản xuất và hoạt động chiến lược

–          Quản lý nguồn nhân lực quốc tế

–          Kế toán quốc tế và phân tích báo cáo tài chính

–          Ngân sách và quản lý

–          Quản lý đa văn hóa và giao tiếp

–          Kỹ năng nghề nghiệp

–          Chiến lược truyền thông của công ty

–          Quan hệ công chúng

–          Quản lý thông tin liên lạc khủng hoảng

–          Thiết lập website

–          Thành lập doanh nghiệp

Đọc thêm về Du học Tây Ban Nha

Đặt câu hỏi cho tác giả