Thạc sỹ cải tiến và marketing du lịch của đại học UCAM

Ngành du lịch chiếm 1/3 tổng thương mại trên toàn thế giới. Hơn nữa du lịch cũng là ngành đào tạo ra nhiều cơ hội việc làm nhất đồng thời cũng là ngành ít bị ảnh hưởng nhất trong giai đoạn suy thoái kinh tế

Điều này khiến đây là ngành chiến lược và an toàn cho tương lai. Tây Ban Nha là đất nước đi đầu thế giới trong ngành du lịch với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu và phát triển. Điều này giúp quốc gia này xây dựng được khối lượng kiến thức đáng kể. Do đó, đại học UCAM luôn mong muốn chia sẻ những kiến thức này đến các sinh viên quốc tế

Chương trình thạc sĩ cải tiến và marketing về du lịch của UCAM, hội viên của tổ chức du lịch thế giới (UNWTO) nhắm đến những sinh viên mong muốn học tìm hiểu về việc cải tiến, các công nghệ và hình thức marketing áp dụng trong các tổ chức du lịch

Thời gian học: 1 năm

Học phí: 4850 euro/năm

Khai giảng Tháng 10 hàng năm

Các môn học chính

I Căn bản về cải tiến và môi trường du lịch

II. Xây dựng thương hiệu và quản lý marketing

III. Quản lý cải tiến

IV. Thực tập

V. Công nghệ áp dụng trong ngành du lịch

VI. Khóa luận tốt nghiệp

Đặt câu hỏi cho tác giả